INOVA 2011

Hrvatski savez inovacija, 36. hrvatski salon inovacija INOVA 2011, 7. izložba Budi uzor 2011
Nagrada gradonačelnika grada Zagreba g. Milana Bandića, Zlatno odličje i Specijalna nagrada za "Dualni modni dizajn na koži"
Nagrada Gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandića
Nagrada Gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandića
Zlatna medalja za "Dualni modni dizajn na koži"
Zlatna medalja za "Dualni modni dizajn na koži"
Specijalna nagrada za "Dualni modni dizajn na koži"
Specijalna nagrada za "Dualni modni dizajn na koži"