AGEPI INFOINVENT 2011

Moskovski Međunarodni Salon Industrijskog Vlasništva
Medalja Agencije za intelektualno vlasništvo Republike Moldovije
Medalja
Diploma