INOVA 2010

Croatian Association of Invention, 35. hrvatski salon inovacija INOVA, 6. izložba Budi uzor
Najbolja hrvatska inovacija i Zlatna medalja za "ZRGB DIGITALNI SUSTAV"
Najbolja hrvatska inovacija i Zlatna medalja
Najbolja hrvatska inovacija