GENEVA INVENTIONS 2009

37. Međunarodni salon inovacija u Genevi
Zlatna medalja i Velika nagrada grada Geneve
Zlatno odličje
Zlatno odličje
Velika nagrada grada Geneva