ARCA 2009

International Fair Inventions, New Ideas, Products and Technologies
Zlatna ARCA, FIRI nagrada za najbolju invenciju i Specijalna nagrada za najbolju inovaciju
FIRI nagrada
Zlatna ARCA
Zlatna ARCA
Specijalna nagrada