IEIS 2009

Prvi međunarodni inovacijski sajam u Sloveniji
Brončana medalja za inovaciju
Brončano odličje
Brončano odličje