IWIS 2010

International Warsaw Invention Show
Medalja Saveza Poljskih Inovatora
Diploma
Medalja