INOVA 2012

Hrvatski savez inovatora, Godišnja nagrada "Nikola Tesla" za najboljeg hrvatskog inovatora u 2012. godini, za najviši domet u razvitku i komercijalizaciji inovacije, Tera Tehnopolis d.o.o. i Hrvatska udruga inovatora-poduzetnika dodjeljuje nagradu Grand Prix Budi Uzor® za "DUALNI MODNI DIZAJN TEKSTILA I KOŽE"
Godišnja nagrada, Diploma
Diploma
Diploma